Asitler Bazlar ve Tuzlar
24 Haziran 2024

Asitler Bazlar ve Tuzlar

Asitler, Bazlar ve Tuzlar

Öncelikle asitlerden bahsedelim. Kimya biliminde asitler çok önemli bileşikler olarak bilinir. Günlük hayatımızda kullandığımız birçok gıda maddesinde asitler yer almaktadır. İnsan midesinin öz suyunda, tüketilen besinlerin sindirimine yardımcı olmak için hidroklorik asitler bulunur. Organizmaların yaşamsal olaylarında asitler çok önemlidir. Asitler genellikle iki grupta incelenir: organik ve inorganik. Yapılarında karbon elementi bulunduran asitlere organik asitler, yapılarında karbon elementi bulunmayan asitlere ise inorganik asitler denir.

Asitlerin Metaller ile Reaksiyonu

Asitlerin metaller ile reaksiyonu sonucunda tuz oluşur ve bu reaksiyon sonucunda hidrojen gazı açığa çıkar. Soy metaller dışında bulunan metallerde hidrojen gazı daha aktif görev alır. Bu reaksiyonda, Al metali iyonu yükseltgenir ve asit katyonu indirgenir. Yarı soy metaller de bu yükseltgen özelliği gösteren asitlere etki eder; bu etkime sonucunda tuz, su ve oksit oluşur. HNO3 asidi kullanıldığında hidrojen gazı açığa çıkar, su ve tuz oluşur.

Asitlerin Özellikleri

Asitler, elma ve sirkede olduğu gibi ekşi bir tada sahiptir. Elmada malik asit, sirkede asetik asit ve limonda sitrik asit bulunur. Ayrıca kolada karbonik asit, yoğurt suyunda ise laktik asit vardır. Ancak her asit faydalı değildir; bazı asitler zehirli ve bazıları da parçalayıcı özelliğe sahiptir. Çoğu asidin yakıcı özelliği de bulunur. Vücudunuzun herhangi bir yerine dökülen asit, proteinle tepkimeye girerek hücre suyunu çekmesi sonucu yanmaya sebep olur. Kuvvetli asitler daha fazla iletkenlik gösterirken, zayıf asitler daha az iletkendir. Suda çözünen asidin fazla iyonu oluştuğunda iletkenlik özelliği artar. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler ve bazlarla birleşerek su ve tuz oluştururlar. Asitlerin yapısında protonlar bulunur.

Bazlar

Bazlar, asitlerin karşıtıdır. Bazlar olmadan asitler tepkime gösteremez. Baz ile asit tepkimeye girerek tuz ve su oluşturur; bu olaya kimyada nötrleşme denir. Bazlar kimyasal tepkimede proton alıcısı, asitler ise proton vericisidir. Bir maddenin baz olması için protonu bağlayacak bir çift elektron taşıması gerekir. Baz ve asit tepkimesi sonucunda proton aktarımı gerçekleşir. Bu durumda kovalent bağ oluşur.

Bazların Nasıl Yapıldığı

Bazlar birçok yolla hazırlanır. Bunların başlıcaları:
 • Alkali klorürün elektroliz yolu ile ayrışması
 • Amonyağın doğrudan dahil olması
 • Barit ve kirecin su ile olan karbonatlarının bozulması
Bazlar birçok alanda kullanılır ve bulundukları ortamın pH seviyesini yükseltir, ester hidrolizi tepkimelerini sonuçlandırır.

Baz ve Asidin Tepkimesi

En kuvvetli baz olarak bilinen kostik alkali bazlar çok tehlikelidir. Giysileri parçalayan, temas ettiği vücut bölgesinde ateş ve kaynar suyun yanması gibi yanıklara sebep olan bazlardır. Kostik bazlar kaza sonucu yutulması durumunda midenin delinmesi ve yemek borusunun yanması hatta ölümle sonuçlanan ağır hasar ve yanıklara sebep olabilir. Bir de sudkostik bazlar vardır; bunlar beyaz renklidir. Sabun yapımında ve pamuk ipliklerinin parlak ve sağlam olması için dokuma sanayinde kullanılır. Potas kostik bazlar, Arap sabunu ve temizlik maddelerinde kullanılır. Alkali bazların bulunduğu topraklarda bitki ve hayvan yaşama şansı düşük olur; bu yerlerde çorak iklim hakimdir.

Tuzlar

Tuz, kimyada asit ve bazın tepkimesi sonucunda ortaya çıkan bir maddedir. Bazda bulunan artı iyon ve asitte bulunan eksi yüklü iyonla oluşur. Baz ile asit tepkiyerek nötrleşme olup su ve tuz ortaya çıkar. Erimiş olan tuz ya da çözelti durumunda bulunan tuzlar artı ile eksi iyonlarını ayrıştırarak elektriği iletir. Ayrıca tuz, sodyum klorür ve sofralarda kullanılan bir madde olarak bilinir.

Tuzun Elde Edilmesi

 • Bazik oksitlerin anhidritlerle tepkimesi
 • Bazların ve asitlerin nötrleşmesi
 • Çeşitli elementlerden elde edilmesi
 • Asidin metallere tesir etmesi
 • Bazların metallere etki etmesi
 • Metal ve ametalin tepkimesi

Tuz Çeşitleri

 • Asidik tuzlar
 • Bazik tuzlar
 • Çift tuzlar

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Tuz Türleri ve Özellikleri

Tuz Türleri ve Özellikleri

Tuzların Özellikleri Nelerdir?

Tuzların Özellikleri Nelerdir?

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Salamura Tuz Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Salamura Tuz Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Epsom Tuzu Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Epsom Tuzu Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Kaya Tuzu Türleri ve Özellikleri

Kaya Tuzu Türleri ve Özellikleri

Tuz Mağarası Türleri ve Özellikleri

Tuz Mağarası Türleri ve Özellikleri

Tuz Kristali Türleri ve Özellikleri

Tuz Kristali Türleri ve Özellikleri

Güncel

Doğal Tuz Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Doğal Tuz Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Güncel

Sıvı Tuz Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Sıvı Tuz Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Güncel

Tuz Ruhu Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Tuz Ruhu Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?